Mục lục [ Ẩn ]

Công ty TNHH Dược phẩm FOBIC

Sứ mệnh: 

Cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên an toàn, hiệu quả.

Phát triển nhân sự với các tiêu chí: Thái độ; kiến thức; kỹ năng và kinh tế.

Tầm nhìn:

Với mỗi dòng sản phẩm công ty cung cấp, sau 3 năm sẽ trở thành sản phẩm dẫn đầu thị trường trên cơ sở: sự tin, yêu của khách hàng và doanh số bán hàng.

Văn hóa công ty 

Chúng tôi xây dựng văn hóa công ty dựa trên nền tảng văn hóa: Nhân; Trí; Tín; Nghĩa

Giá trị cốt lõi:

- Giữ uy tín trong từng hành động.

- Phát triển tối đa tiềm năng của mỗi nhân sự

- Chia sẻ các lợi ích với đối tác (nội bộ và bên ngoài) theo nguyên tắc công bằng.

Ban cố vấn 

1, PGS. TS. Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sỹ - Chủ tịch hội lao & bệnh phổi Việt Nam, nguyên Giám đốc bệnh viện Phổi Trung Ương

2, Bác Sĩ Phạm Thị Thục: Nguyên trưởng khoa khám bệnh nhi & dinh dưỡng - BV Bạch Mai

Đối tác

1, Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc Tế (IMC)

2, Công ty cổ phần PhaVi