Chào bạn,

Để mua sản phẩm Bảo Khí Khang, bạn có thể ra đại lý, nhà thuốc hỏi mua đúng sản phẩm Bảo Khí Khang. Hoặc đặt hàng trực tiếp từ công ty bằng cách gọi tới số điện thoại miễn cước: 1800 0055.

 

 

Tôi muốn mua sản phẩm Bảo Khí Khang chứa cao lá Hen này thì mua ở đâu?

Nguyễn Thị Bình